För nära 5 år sedan skrev jag två artiklar om Feminine Revolution. Mitt under brinnande #metoo identifierade Quattroporte en stor möjlighet för kvinnorna att ta kommandot och för gott lämna männen bakom sig. Men vi varnade också för en uppenbar risk för en backlash i vad som kan närmast kan liknas vid en kontrarevolution. Rättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp har under våren varit en av världens största mediehändelser och det verkar som om kontrarevolutionen drog det längsta strået. Varför? 

Rättegången under vecka 16 var större än både Ukraina och covid-19. Åtminstone i USA, men sannolikt även globalt. Vi har mätt händelsen på engelska och visar utvecklingen i grafen nedan.

Bilden av Johnny Depp har gradvis blivit allt mer positiv under rättegången, ju längre den pågått. Idag uppfattar betydligt fler Amber Heard som ”ondare” än exmaken Depp. Resultatet genereras från Q-Ball och är baserat på 3,5 miljarder webbplatser.

En feministisk revolution

En feministisk revolution som omvälvde samhället tog oss på sängen 2017. Så borde det inte ha varit då tecknen funnits länge. Det är bara det att ingen hade tagit dem på allvar.

Bakom Feminine Revolution och #metoo fanns drivkrafter som förstärkte kvinnornas maktbas i samhället. Det handlade om att den stereotypa kvinnorollen snabbt började försvinna i ett ökat krav på självförverkligande samt ett accelererande globalt behov av mjuk talang och makt. Den feminina revolutionen kunde leda till en ny världsordning. År 2017 såg vi fyra tydliga konsekvenser av den nya feminina världsordningen:

  1. Kvinnorna tar över makten – kvinnorna tar ledarskapet

Allt talade för att kvinnor skulle få mer makt i samhället under de närmaste decennierna, såväl politiskt, ekonomiskt, kulturellt som i den privata sfären.

  1. Manliga egenskaper blir överflödiga

Digitaliseringen kommer ta bort många de yrken som fokuserar på hård talang såsom beräkningar, analytiskt arbete och sådant som traditionellt varit förknippade med män kommer att försvinna gradvis.

  1. Kollektivistiskt skapande

Inom kulturen kommer det inte längre finnas plats för kulturmän och så kallade genier. Mer av skapandet kommer att ske kollektivt.

  1. Manlig populism

En negativ konsekvens av den feministiska revolutionen skulle kunna bli ökad osäkerhet och fientlighet. Då kvinnorna tar makten genom en mjuk revolution och männen förlorar sin priviligierade position. Fronten, menade vi, skulle komma att ligga i de sociala medierna och de nya mediekonglomerat som på båda sidorna växer.

2022 – Vad har hänt och varför händer det?

Den politiska makten

Idag, några år senare, kan vi bekräfta att mycket av denna positiva utveckling har inträffat. År 2022 är samtliga statsministrar i Norden kvinnor och flera av de ledande internationella institutionerna representeras av kvinnor. Feministisk utrikespolitik kan sannolikt också läggas som en del av denna framgångsvåg. Den politiska makten har också den förskjutits till kvinnornas fördel, även om mycket kvar finns att göra.

AI i det nya arbetslivet

AI börjar att gradvis ersätta analytiska arbeten och även om utvecklingen inte riktigt går så snabbt som vi trodde 2017 är inflytandet av AI stort inom finansiell analys och andra datatunga områden  där mansdominansen har varit stor. Diskussionen kring utvecklingen av algoritmer och jämställdhet har också blivit alltmer centrala i diskursen. Allt för att undvika att AI kommer att bygga på manliga värderingar och tankemodeller.

Det kvinnliga geniet

Ifrågasättandet av det manliga geniet finns där i större utsträckning även om det mer har kommit att handla om att återupptäcka de kvinnor som varit genier genom historien, där exempelvis Hilma af Klint en svensk lysande stjärna. Som alla revolutioner, konstaterade vi 2017, kommer även denna att innebära ökade konfliktytor och spänningar. Det kan vara bra för kvinnorna, kortsiktigt, att uppleva en känsla av upprättelse och revansch. Frågan är om det är hållbart, i längden.

Populismen och kontrarevolutionen

Den manliga populismen och risken för en kontrarevolution analyserades också under tidigt 2018. I alla revolutioner där traditionella strukturer blir skadade kommer pendeln att slå tillbaka. Det är en isokron, en kraftfull pendelrörelse, som kan skada #metoo allvarligt och i sämsta fall förflytta kvinnorna till en sämre position än tidigare.

Det vi ser nu är hur männen har tagit kontroll över den mjuka makten i samhället och lyckats vrida pendeln tillbaka helt eller delvis. Även om vi kan konstatera att kvinnorna gjort framsteg vad det gäller den formella makten i exempelvis i den politiska sfären, har detta kommit att ske på bekostnad på den mjuka maktens herravälde.

Den mjuka makten

Mjuk makt definierades av statsvetaren Joseph Nye som den attraktionskraft som har förmågan att påverka värderingar och attityder på lång sikt utan att uppfattas som propaganda eller maktutövning. Hollywood lyfts ofta fram som ett exempel på världens mest effektiva motor för mjuk makt, vilket har påverkat den syn vi har av USA. På samma sätt har bristen på mjuk makt i Kina och Ryssland gjort att dessa länder mer sällan blivit uppfattat som föredömen. Andra exempel på mjuk makt är populärmusik, tv-spel, mode, varumärken med flera. Männen har nu, genom att på ett mer strukturerat och kreativt sätt, lyckats styra de digitala medierna och påverkat bilden av vad som är attraktivt till den grad att ingen har insett att vi har blivit påverkade.

Amber och Depp

Det är detta som har hänt i fallet Amber Heard och Johnny Depp. Genom ett sofistikerat hanterande av sociala medier har opinionen nästan helt svängt och ställt sig på mannens sida. Oavsett vem som har rätt eller fel, sympatiserar en stor majoritet av både kvinnor och män nu med Johnny Depp.

På ett mer övergripande plan har aktörerna bakom den feministiska revolutionen missat att det är den mjuka makten som skapar berättelsen och gör omvälvningen långsiktigt attraktiv. Det som annars finns kvar blir en hård maktkamp, förvillande lik andra revolutioner, där för och emot ofta bara handlar om politisk- och finansiell makt. Jag har svårt att se att detta är en framgångsrik väg om man långsiktigt vill nå jämställdhet för de kvinnor som är födda under 00-talet eller 10-talet. Just nu har man förlorat det första slaget och det kan komma att visa sig ödesdigert. Vilket slag? Jo, slaget om våra hjärtan.

För att vända denna utveckling måste större kreativitet och känslighet läggas i utvecklingen av kommunikationen och berättelsen. Den mjuka makten. Var finns den kvinnliga Jordan B Peterson eller Joe Rogan som kan få en generation unga kvinnor att sluta upp? Det är knappast i de små överklassiga och nostalgiska mikromiljöerna som kampen om den mjuka makten för 2020-talet kommer att vinnas.

Relationen mellan Amber Heard och Johnny Depp slutade med två brustna hjärtan. Låt detta bli en läxa för framtiden; att vinna hjärtan är mycket svårare än få rätt.