Quattroporte Advanced Seminar: Bortom pulled pork, surdegslimpor och färdiga matkassar.

MAT påverkar många människor i många olika sammanhang. Från restaurangmomsens vara eller inte vara, till hur hönan som värper våra ägg har det, via handlarens huvudbry om vad som säljs till vem och hur. Helst med vinst och gärna med framförhållning.

Quattroporte presenterar en större kvantifierad, välbeprövad och vetenskapligt baserad framtidsstudie. Vår egenutvecklade statistiska modell har genom åren mycket framgångsrikt förutspått många framtida scenarion i en mängd olika branscher.

I början av maj åker vi till världsutställningen EXPO 2015, för att förkovra oss ytterligare i matens värld.

Vi återkommer med mer information.

OBSERVERA: Detta är ett Quattroporte Advanced Seminar och är endast öppet för särskilt inbjudna.