Humanistiska Patrioter eller Super-curlade drömmare?

De har många namn 00-ister, naughties eller Late-Millennials. De är födda efter år 2000 och de kommer dominera vår värld på 40-, 50- och 60-talet.

Ni undrar: ”finns det verkliga skillnader mellan olika generationer, eller kommer 00-isterna bli som 90-talister när de är 25 år? Frågorna är många, och oftast desamma, då det kommer till generationer och generationsväxlingar.

Quattroporte har genom åren noggrant studerat 80-talisterna, gjort otaliga studier av 90-talisterna och kunde självklart inte låta bli att ta itu med 00-isterna.  Vi träffade dem första gången redan för fyra år sedan.  Det var spännande så nu har vi gjort det igen och frågade dem om hur de till exempel ser de på sin omvärld, vilka värderingar de kommer att ta med sig i framtiden och hur de allra helst vill de leva sina liv? Oavsett svar kan vi vara säkra på att 00-isterna kommer vara en dominerande generation i mitten av vårt århundrade.

Till saken: Vad har då 00-isterna för speciella kännetecken? Vad har de i sig som kommer att leva kvar och göra sig påmint under 40-, 50- och 60-talet? I denna artikel väljer Quattroporte att berätta om ett urval trender vi noterade i våra samtal med alla de fantastiska barnen. Denna gång genomfördes med fokus på mat och uppdragsgivaren är ICA. De tidigare studierna som vi genomfört av 90- och 00-isterna har vi gjort på eget initiativ.

Humanismen återvänder som dominerande kraft

00-isterna har tydligt humanistiska värderingar och vill leva ett gott liv i ett solidariskt samhälle. Kärleken till det mänskliga gör 00-isterna speciella. Att vi människor inte är perfekta, gör fel och inte alltid är så effektiva, är alla mänskliga egenskaper som 00-isterna tycker är viktiga och värdefulla. Oron för att maskiner och robotar ska ta över alltfler områden i samhället är uppenbar. Maskinerna står för det perfekta, trista och viss mån det som inte har något större värde. De är rädda för att i sökandet efter det effektiva kommer robotarna ta över en allt större del av samhällets aktiviteter. 00-isterna menar att vi måste värna det djupt mänskliga, annars blir det utrotningshotat.

90-talisterna hade en mer förändringsbenägen och teknikoptimistisk syn än 00-isterna. De senare menar att vi måste värna det djupt mänskliga, annars blir det utrotningshotat. Barnen ser också behovet av ett vackrare samhälle med arkitektur som vänder ryggen till minimalism och funktionalism. Deras ideal är snarare upplysningstidens överdåd. Kanske får konst och kultur större plats i denna deras estetiskt fulländade värld?

Barnen är självklara individualister, men det finns en starkare antydan till kollektiva inslag än hos föregångarna. Det är till familjen, vännerna, bostadsområdet och Sverige som de känner starkast samhörighet med. Inte till världen i stort.

Patriotismen återvänder

De älskar de svenska medan 90-talisterna var internationalister som ofta såg en framtid utomlands så är 00-isternas drömmar ofta kopplade till hemlandet Sverige. Det är här de vill bo och verka. Även om kärleken till Sverige är stor så finns en positiv bild till omvärlden. Där hämtar de inspiration. Men Sverige är världens bästa land i mångt och mycket.

Socialismen och Liberalismen återvänder

00-isterna verkar återvända till beprövade politiska ideologier. Den liberala strömningen är riktigt stark. Barnen vill att alla ska få vara precis som man är och alla ska tillåtas att lyckas på sitt egna sätt, med vad det än må vara. Men det fokus på de svaga och den starka välfärdsstaten som de värnar om, talar kanske inte för nyliberalism. De anser att det ska vara möjligt att bli rik, om man jobbar hårt, men ingen ska behöva vara fattig. Visst kan dessa tankar uppfattas vara en tulipanaros, men glöm inte att vi tidigare har varit för snara att skratta åt nya generationers idéer.

Men konsumerismen består

Givet den intensiva debatten kring klimathot, miljöförstöring och behovet av en mer hållbar livsstil kan det tyckas märkligt att 00-isterna vill fortsätta konsumera. De vill ha det bästa, de älskar lyx och de föredrar bekvämlighet. Lösningen på miljöproblemet anser de ligger i innovation och utveckling, där produkter och tjänster ska vara fantastiska och miljövänliga på samma gång. Detta är dock företagens ansvar menar de. Konsumenten ska frigöras från ansvaret om miljön.

Vilka är konsekvenserna?

00-isternas värderingar och samhällssyn kommer att börja påverka oss snart. Långt innan 40- och 50-talet. Konst och design kommer vara de första att lyfta upp denna typ av trender. Precis som vanligt. Kanske kommer det att finnas större plats för 00-isternas skönhetshunger snart.

Politiken kommer att påverkas då barnen börja rösta, redan nästa år, och vi tror att vi kommer att se ett ökat fokus på vårt eget land och betydligt färre överstatliga strukturer. Självfallet kan detta vara negativt för EU:s mest federalistiska förespråkare, men samtidigt finns det hos denna generation en öppenhet och en spännande nyfikenhet mot omvärlden, så frihandeln kommer antagligen bestå. För hur ska vi annars få tag på det finaste modet, den godaste maträtterna och de mest fantastiska upplevelserna?

Ja, visst är 00-isterna annorlunda än 90-talisterna och 80-talisterna var i motsvarande ålder. Vår erfarenhet visar att de kommer att bevara sin ”kärna” upp i vuxen ålder. Ny forskning visar dessutom att värderingar cementeras betydligt tidigare än vi tidigare trott.  

Kort och gott: världen kommer att fyllas av mer humanism i framtiden och om det är resultatet av den utskällda super-curlingen av framtidens drömmare så är det kanske ett lågt pris att betala?

Om du vill läsa mer om 00-ister och mat så kan vi rekommendera den studie som Quattroporte genomfört på uppdrag av ICA om framtidens mat och matmöte: 100 år och framåt (PDF).

Peter Majanen pratar om studien på Aftonbladet TV.

Läs mer studien och ICA’s 100-årsfirande: icagruppen.se/ICA100