År 2010 höll Quattroporte ett seminarium om framtidens andlighet. I detta hävdade vi att det kommande decenniet skulle präglas ett allt större intresse av andlighet och ny-religiösa strömningar. Vi trodde också att något som vi kallade för andligt kapital skulle få ett värde för framtidens varumärken, produkter och opinionsbildning. Vi hade rätt och fel. Den nyandliga strömningen var snarare ny-religiös och mycket kraftigare än vad vi kunnat ana.

Världen håller på att åter bli en tummelplats för olika religioner och det sekulära projektet håller på att erodera. Få är bastionerna där det icke-religiösa göre sig besvär. De traditionella logiska samhällsmodellerna och tillhörande analyser famlar. Varför ökar brottsligheten, varför ökar nationalismen och populismen? Hur kommer det sig att Jeanne d’Arc, Muhammed och andra profeter har blivit så aktuella igen? Helgon, profeter, frälsare och djävulen. Alla är de här igen. Välkommen till den nya medeltiden.

Den första medeltiden varade mellan år 400 – 1400 och karaktäriserades av religionens centrala roll som samhällsideologi. Teknologisk utveckling och utvecklad centralmakt skilde sig också från tidigare epoker som exempelvis antiken. Nu ser vi en liknande nyandlig/religiös trend som både är explosiv och exponentiell. Den nya medeltiden började omkring 2010 efter en period av modernistisk sekularisering. Denna nya tid kommer att bli allt mer påtaglig i sitt varande under kommande decennier. Vi har bara sett början.

Vi ser i vårt big-datasystem Q-Ball att den nyandliga och nyreligösa trenden ökar och blir starkare. Även i Googles system Ngram syns en liknande utveckling.

De som var med på vårt seminarium hösten 2010 tyckte att det kändes underligt. Varför skulle andligheten ta en så stor plats i människors liv? Var detta inte bara spekulationer och en nyck som skulle försvinna över tid? För att förtydliga resonemanget ska vi ge er några exempel.

Konstnärinnan Hilma af Klint har varit död i 75 år men det är först nu hon gör succé. Hilma ansågs länge vara en talangfull toka då hon fick sina idéer till abstrakta konst från andevärlden eller en högre andlig intelligens. Kanske direkt av Gud. Med anledning av dessa andliga visioner var af Klint länge diskvalificerad från att bli utställd vid de stora museerna. Nu attraherar hon en rekordpublik på namnkunniga museer världen runt som på till exempel Guggenheim i New York, Moderna muséet och nu på Millesgården. Allt med det andliga i förgrunden.

Den Islamiska staten attraherar många unga, företrädesvis män, för att strida i Muhammeds namn. I debatten skildras ofta rekryterna som unga frustrerade människor utan framtidstro som de ansluter sig till denna och liknande rörelser. Jag hävdar att det är religionen som är den avgörande faktorn.

Vid Venedigbiennalen 2017 och Il Mondo Magico (Den magiska världen) av Roberto Cuoghi bakades Jesusfigurer i hypermoderna ugnar och visades upp i olika stadier av förruttnelse. Jesus fick en än gång lida för våra synder. Där var magi den vetenskapliga metoden och helvetets portar en realitet. Dåtid, nutid och framtid samexisterade i ett dunkel.

Men de intellektuella påverkas också av denna andliga trend. Ingen kan undfly en tidsanda. Det är bara symptomen som ser annorlunda ut. Hälsofokus, klimatoro och matfixering hjälper de mer bemedlade att leva i en illusorisk upplyst tid. Helgon, änglar och demoner har bara andra namn. Ett exempel på detta är filmen Mother! av Darren Aronofsky med Javier Bardem som Gud och Jennifer Lawrence som Moder Jord i huvudrollerna. Filmen skapade stort rabalder vid filmfestivalen 2018. Att Greta gjorde en pilgrimsfärd likt en modern Jeanne d’Arc behöver knappast kommenteras vidare.

Vad kan du och jag göra för hantera detta nya?

Inse att du faktiskt inte är opåverkad av dessa nyreligiösa strömningarna. Fråga dig själv om något är ovedersägliga fakta eller av mer andlig, metafysisk natur. Hållbarhetsfrågan är exempel på en mycket andlig fråga. Har du varit uppmärksam på den eskalerande banala elitism som ständigt försökt mata oss med tvärsäkra svar på de eviga frågorna utan att ha egentliga svar, utan serverar svar baserade på trossystem snarare än komplexa fakta hämtade ur mångfacetterade forskningsresultat. Kreativitet och det icke mätbara kommer att återuppstå.

Vi behöver också inse att politiken förskjuts bort från vänster-höger skalans fördelningspolitiska fokus till något annat där GAL-TAN bara är en första utmaning för samhällsvetare och politiker och att tillväxtekonomins paradigm som drivs av ökad konsumtion nu ska se sina yttersta dagar.

Inse slutligen att konst och musik kommer att bli viktigare för att skapa mening i människans liv och kommer på så vis bli en viktig maktfaktor. De kreativa och kulturella näringarna blir därmed alltmer centrala. För det är nu vi stiger in i den nya medeltiden vare sig vi vill eller inte.