Trendutbildning

Quattroporte har en executive-utbildning där vi utbildar i trend- och omvärldsanalys både i Sverige och i andra länder. Vi undervisar till exempel Mastersstudenter på Imperial College (London, UK), vid National Institute of Design, (Ahmedabad, Indien), Stockholms Handelshögskola, Karolinska Institutet, KTH, Stockholms Universitet och Konstfack. Kurserna ger 7,5 universitetspoäng i Sverige.

Quattroporte har tre olika utbildningsvägar för trend- och omvärldsanalys.

Fast Track (1 dag) Grundläggande förståelse för begrepp och metoder

Fördjupning (3 dagar) Grundläggande förståelse för begrepp och metoder. Utveckling av ett case.

Expertnivå (13 lektionstillfällen) som ger en djup insikt i de allra senaste metoderna för framtidsforskning med koppling till ett eget valt case.

Utbildningarna innehåller fyra moduler:

1. Trendspotting: Att upptäcka trendhypoteser i ett tidigt skede. Modeller och angreppsätt.
2. Konfirmation av trender Metoder för att konfirmera trendhypoteser
3. Syntetisering Att använda trender för att skapa sammanhållande framtidsbilder. Genomgång av olika trend- och omvärldsanalysmodeller.
4. Konceptualisering Att använda framtidsbilderna i strategiutveckling

Kontakta Peter Majanen för mer information: peter.majanen@quattroporte.se