Partiet Nyans är den nya tidens Feministiskt Initiativ. Ett parti för alla som upplever att de inte får just sina frågor tillgodosedda i det svenska samhället. Då var det kvinnor. Nu är det minoritetsgrupper, främst muslimer i utsatta områden där många inte känner sig som en del av landet Sverige och som söker en mer politisk radikal lösning. Det nya partiet har god potential att ta sig in i riksdagen och uppfyller dessutom ett behov för en ny politisk målgrupp som växer snabbt. 

I grafen har vi mätt omnämnanden i sociala medier och attityden till partiet sedan vecka 24 i vårt Big Data-system Q-Ball. Vinnare är ett positivt attitydmått som vi använder då vi analyserar partiers framgång. Storleken är baserat på inlägg som skriver om Nyans i sociala medier. I grafen visas storleken genom bubblornas storlek och vinnare-attityden visas på den lodräta axeln och även i etiketten. Lite komplicerat – men jag är säker på att ni fattar.

Det är tydligt att Partiet Nyans lyckats nå ut och stärka bilden av partiet i målgruppen. Nedan kan ni se utvecklingen på storlek och attityden (vinnare sedan vecka 24) separat med in den linjära trenden inkluderat i analysen. Kampanjen har haft genomslag eftersom allt fler kommenterat Partiet Nyans. Denna ökning är stark. Men även attityden har stärkts över tid.

 

                                 

Andra perspektiv

Var kommer Nyans hamna på i relation till GAL-TAN och vänster höger. Vilka värderingar kommer partiet relatera till? Personer invandrade till Sverige från utomeuropeiska länder uppger att de ligger långt till vänster.  I detta fall ungefär lika långt till vänsterut som Vänsterpartiet. Det är också ett parti som baserat på analyser av deras potentiella väljare ett GAL-parti. Med andra ord är Partiet Nyans ett parti som ligger mycket nära Vänsterpartiet och som mest kan liknas vid ett nytt Feministiskt Initiativ.

Religion och islam som ideologisk grund

Det som är speciellt med Partiet Nyans är att det är nära kopplat till islam. Jag har i tidigare artiklar visat hur värderingar kopplade till olika religioner riskerar att splittra att samhälle. Personer som är troende muslimer har högre nivå av maktvärderingar, tradition och säkerhet, vilket tyder på ett större fokus på auktoritära lösningar. Sammantaget kan dessa värderingar leda till ett parti som är mycket aktivistiskt och inte är intresserade av att följa demokratiska spelregler på det sätt vi vant oss vid i Sverige och Norra Europa.

Partiet Nyans i framtiden – hur stort kan det bli?

Potentialen finns där i form av en tydlig målgrupp med ”rätt ”värderingar, speciellt via den segregation som finns i många bostadsområden/valkretsar har man möjlighet att bakvägen komma in i ett antal kommuner och kanske till och med riksdagen. Det är fullt möjligt att få 12 procent i en eller flera valkretsar och att samla ihop 3 procent i några  kommunval är till och med mycket sannolikt. På längre sikt kan Partiet Nyans mycket väl ta sig över 4-procentspärren. Potentialen finns.

Partiet Nyans kommer att komplicera vänsterkanten i svensk politik och kan komma att bli attraktivt bland medborgare som önskar en mer radikal politik än Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Om man politik-Sverige vill hindra uppstickarpartiets framfart i tid handlar det om, precis som som Dagens Nyheters Johan Croneman frågade i sin krönika angående SDs valresultat Dags för självkritik någon? 

Quattroporte kommer noggrant följa Partiet Nyans resa och framtidsmöjligheter.