In the misty morning on the edge of time. We’ve lost the rising sun, the final sign. 

 

I dagarna är det exakt 40 år sedan Black Sabbath släppte sitt album Heaven and Hell vilket också var det första med Ronnie James Dio som vokalist.  Dio är av många ansedd vara den bästa hårdrockssångaren nånsin. Lyssna på Neon Knights där Dio sjunger öppna, höga D5 med full distorsion, tydliga konsonanter med perfekt intonation. Svårighetsgraden är långt över de mest krävande operaariorna och ett tecken på graden av komplexiteten är att hittills har ingen lyckats sjunga Neon Lights och andra besvärliga låtar på ett acceptabelt vis. Vad jag vill säga är att medelst musik skildra både himmel och helvete kräver sin man.* Det här är ett album med extrema kontraster mellan stark – svag, ljus – mörker och välsignat – fördömt. På Quattroporte vet vi att utveckling och förändring i samhället ofta kan spåras tidigt i kulturella uttryck och symboler. Bara man är nyfiken, öppen och receptiv. Genom att kombinera nämnda signaler med hård data får vi explicita, och frekventa tecken på vart vi är på väg. Vi ser framtiden.

Likadant fast mycket sämre

Den omsusade franske författaren, satirikern och misantropen(?) Michel Houellebecq, hävdade i en nyligen publicerad artikel i France 24 att experter och tyckare har helt fel beträffande vad som händer efter pandemin:

Många tror att världen efter Corona kommer bli annorlunda. Det tror inte jag. Den kommer bli likadan fast mycket sämre.  

En pessimistisk utsaga av en person som är tillskriven nästan profetiska egenskaper och ett uttalande som onekligen har rent komiska poänger. Här har vi att göra med en individ med tankeförmåga i flera led och som verkar på olika plan simultant. Med andra ord är det inte en fransk Björn Wiman vi har att göra med. Givet Houellebecqs kvaliteter kan det faktiskt vara värt att fundera på vad det är han egentligen säger. På olika plan. Hur ser en värld ut som är likadan men mycket sämre? Låt mig åskådliggöra tanken i några fula grafer.

 

Den värld vi har vant oss av med sedan några månader tillbaka, har förvisso pendlat mellan bra och dåliga perioder, men i huvudsak har svängningarna varit tämligen beskedliga. Avvikelserna från genomsnittsläget har inte varit betydande, vi har fått vår beskärda del av ups and downs och det har varit fullt hanterbart. Lite som livet är mest. Vi har sällan eller aldrig tvingats besöka ytterkanterna på skalan och har vare sig haft himmel eller helvete. Åtminstone inte samtidigt och absolut inte på ett globalt plan. Det har i stället funnits en känsla av stabilitet och förutsägbarhet i utvecklingen. Lite lagom så där. Livet har helt enkelt mestadels befunnit sin inom en standardavvikelse från medelvärdet.

Om vi nu istället skulle få en värld som är likadan fast mycket sämre, innebär det följaktligen två saker; nämligen att genomsnittsläget är likadant och att amplituden i svängningarna blir större och mer frekventa. Den ökade frekvensen kommer sig av att vi kunnat konstatera att vanligtvis mycket trögrörliga företeelser, som exempelvis värderingar, nu förändras snabbare än vanligt. Denna nya värld skapar ett Houellebecq-liknande tillstånd av Heaven and Hell där våra liv kommer att tillbringas mer i ytterkanterna. I extremerna. Hej då mellanmjölk.

Min tes i denna artikel är helt enkelt att världen efter krisen inte kommer att bli Heaven eller Hell utan Heaven and Hell.

Hieronymus Bosch tolkning av Heaven and Hell (1490-1510)

Ni kanske tror att jag skämtar, men nej, detta är blodigt allvar. Självklart kommer vi inte få uppleva Paradiset eller Helvetet i fysisk form som de beskrivs i Bibeln och andra religiösa skrifter. I det avviker vi ifrån den bild som vetenskapsmannen och mystikern Emmanuel Swedenborg har i sin bok Heaven and Hell från 1758. Förra veckan utkom Heaven and Hell: A History of the Afterlife av historikern Bart Ehrman. Är detta ett tecken i tiden? Eller bara en slump?

Benämningen/tillståndet The New Normal som ofta omtalas i debatten är en slags ny stabilitets- och jämviktsposition. En from, utopisk och på gränsen till idiotisk förhoppning om framtiden men egentligen bara varandes en enkel uppdatering och simpel 2.0-version av vårt nutida samhälle. Denna gängse tolkning, som många förståsigpåare förespråkar, förkastas naturligtvis av Houellebecq. Det kommer att bli likadant fast mycket sämre är inte en ny normalitet.

Bevis

Vad säger data? Kan vi hitta empiriska data som underbygger idén om Heaven and Hell? Jag började med att göra en textanalys av begreppet Heaven and Hell och identifierade de begrepp som är starkast förknippade med begreppet. Som bas har vi 1,5 miljarder webbsidor i vårt Big data-system Q-Ball. Efter en stund framträder ett antal kluster av begrepp, som framstår som speciellt viktiga. Enkelt uttryckt; ord och begrepp som korrelerar** med Heaven och Hell.

Kopplat till Heaven är det begrepp som vänskap, solidaritet, arbete, gemenskap, hälsa, mening och sanning som framträder som speciellt viktiga. Gud finns också men är inte speciellt framträdande. Vi kan ana den moderna konnotationen av himlen.

Kopplat till Hell är det istället ensamhet, arbetslöshet, sjukdom, desinformation(!), hat och ett antal andra begrepp. I en modern tolkning av helvetet har Djävulen ingen roll att spela.

Det framträder en sekulariserad tolkning av Heaven and Hell*. Som det går att se i dessa grafer verkar såväl begrepp kopplade till Heaven som Hell öka. Intressant nog ökar Hell mer dramatiskt. Ökningen blir ännu tydligare då vi skapar ett sammanvägt mått. Ett mått för Heaven och ett mått för Hell.

Jag påstår inte att detta är det definitiva empiriska beviset på att vi går mot en tid präglad av Heaven and Hell. Men det finns data som indikerar rörelsen. Vi går mot en värld mer präglad av oro. Oro för arbetslöshet. Oro för mental sjukdom, men det finns också plats för hopp, solidaritet och vänskap. I själva verket har vi aldrig uppmätt så höga nivåer av solidaritet tidigare. Men har det inte alltid sett ut på det sättet, säger vän av ordning? Svaret är nej. Under den period som studerat, från 1997 och framåt, kan vi inte se någon motsvarande period. Vi verkar dessvärre stå inför Heaven and Hell. Kan man välja sida?

Konsekvenser

Vilka konsekvenser kan Heaven and Hell ha för dig, för ditt företag, för Sverige och för världen? Jo, det som händer är att extremerna får mer plats. Det gäller alla områden. Politik, företagande och kulturella uttryck blir mer expressiva. På gott och ont. Personer/beslutsfattare/företag/nationer kommer att tillskrivas den ena eller andra sidan och beroende på vem som har tolkningsföreträde kan samma person eller subjekt både vara en ängel från himlen eller fallen ängel från helvetet. Ny osäkerhet och otrygghet inför framtiden kommer att prägla många människors vardag. Instabilitet och svårighet att bedöma framtidsutsikter kommer att förlama många, men också ge de hugade fler möjligheter. En värld med högre grad av entropi*** kommer öka behovet att av att kunna förutsäga framtiden på ett trovärdigt och mer exakt sätt än många förmår idag,

Du kommer att behöva välja sida. Vill du förknippas med Heaven eller med Hell? För att lyckas med den föresatsen måste alla människor, företag och länder, i större utsträckning än tidigare, tydligt visa vad de står. Kom ihåg att det som betraktas som helvetet av en grupp kan uppfattas som det motsatta av en annan. Gråskala och mellanmjölk av idag kommer inte vara dig till hjälp. Den kommer nämligen inte att finnas. Det är svart eller vitt som gäller. Ja eller nej. Vänster eller höger. Högt eller lågt. Mini eller maxi. Högt D eller lågt G. Välj.

So live for today. Tomorrow never comes. Die young!  

 

Det finns säkert affärsmöjligheter på den så kallade mörka sidan och som ofta har beskrivits som mer intressanta. Black Sabbath har exempelvis varit mer framgångsrika än alla kristna rockband tillsammans. Michel Houellebecq befinner sig ofta i sina berättelser på den mindre uppbyggliga sidan. Att framstå som ond, en rentav negativ kraft, kan ibland vara den mest effektiva strategin framåt. Till syvende och sidst blir det ju ändå upp till dig själv att välja. Nedanstående litterära utdrag kan kanske hjälpa dig en bit på vägen i dina framtida livsval

I verkligheten tar Gud hand om oss, han tänker på oss i varje stund och ger oss ibland väldigt tydliga riktlinjer. Kärleken som flödar så häftigt i våra bröst att vi tappar andan, de upplysta tillstånden och extaserna – oförklarliga om man beaktar vår biologiska natur, vår status som enkla primater – är extremt tydliga tecken. Och idag förstår jag hur Kristus såg det, hans återkommande irritation över alla förhärdade hjärtan: de har fått alla tecken, ändå blundar de för dem. Måste jag verkligen ge mitt liv för de här nollorna? Måste man verkligen vara så explicit? Det verkar så, ja. (Michel Houllebecq, Serotonin, 2019)

Det var i dagarna 2000 år sedan som Jesus enligt den kristna tron åkte hem. Vilken är din hemvist? Var är ditt hem?

Fortsatt trevlig Kristi Himmelsfärdshelg!

 

 

 

 

 

*Här förväntar sig en del tillägget; eller kvinna. Självfallet kan det också vara en kvinna. Jag finner det motbjudande att ändra ett talesätt bara för att vara till lags. Måste det uttalas så kan du sluta läsa den här texten nu.

** Rent strikt statistiskt handlar det inte om korrelationer i textanalys-modellen.

*** Graden av entropi och oordning i ett system kan enkelt beräknas via formeln för relativ entropi. H=∑-pi logpi/Hmax =log2N. Peter Hillve, Peter Majanen and Karl Erik Rosengren. European Journal of Communication.

Not: Det ska betonas att vi endast analyserar sajter på engelska. En mer global analys som skulle innefatta mer religiösa delar av världen

Not: Engelska citat från Heaven And Hell. Black Sabbath 1980

Not: Texten handlar mer om hur människor beskriver och uppfattar sin situation ur ett modernt perspektiv.