Vad är det som gör 90-talisterna unika jämfört med andra generationer? Det är en fråga vi ofta får av medier, kunder och desillusionerade föräldrar. Faktum är att de är rätt speciella. Det är en generation vi inte alls känner igen, trots att vi har studerat ungdomars livsstil i närmare 30 år. Det är inte bara faktumet att de är unga som gör dem exceptionella. Det är deras värderingar. Det står helt klart för oss att de aldrig kommer att bli som oss; inte ens som 30-, 40- eller 70-åringar. För att bättre förstå denna så pass unika generation, deras drömmar och deras visioner om sitt framtida vuxenliv, genomförde vi, i november 2010, en omfattande studie med 90-talister både i Sverige och i Indien. Totalt deltog cirka 1400 ungdomar i studien.

Quattroporte genomför studien varje år och med fokus på kommunikation, konsumtion, arbetsliv och lärande. I år är det Sverige, Indien, Brasilien och Kina som kommer att ingå i studien.

PÅ RADIO: Peter Majanen pratade om 90-talisterna i P1 MORGON den 7 juni. Lyssna här

Läs vår rapport ”Year 2030 according to the 90’s generation”. Fyll i formuläret nedan så e-postar vi den till dig (pdf).

Ja tack, jag önskar få rapporten om 90-talisterna

15 + 1 =