Utbildning

BERGHS:

Richard Sjöberg undervisar på ett par utbildningar vid Berghs School of Communication, leder några seminarier på Diplomutbildningen Strategisk kommunikation och PR och på kvällsutbildningen Kommunikation och PR.

Richard handleder även ett av de årliga examensprojekten i strategisk kommunikation och marknadsföring. Elever från olika kommunikations- och marknadsföringsutbildningar samarbetar för att lösa en kommunikationsuppgift för en betalande uppdragsgivare.

Berghs examensprojekt 2011 
På Berghs utbildas nästa generations kommunikatörer. Våren 2011 genomförde de sitt examensprojekt på temat “mod”. Bakom varje framgångsrik kampanj står det en modig, livs levande, beställare – på ett företag eller organisation som värdesätter och försvarar kommunikation som konkurrensmedel.  De har branschens hetaste handledare. För uppdragsgivaren Solifer Polar.

Läs blogginlägg om Michaela Palombo som var med i examensprojektet: “två veckor senare började jag jobba inom företaget”

Berghs examensprojekt 2011

2008 fick Richards grupp guld för Berghs bästa projektarbete för uppdragsgivaren SmartTrust .

2009 blev det silver för Richard grupp med projektarbetet Hell Hour för uppdragsgivaren McDonald’s.

SSES:

Future of Talent
Vad kommer trender att betyda i framtiden? Hur kommer trender att driva talang i framtiden? Den veckolånga kursen hålls tillsammans med studenter från KTH, Stockholms Universitet, Konstfack och NID deltar i kursen vid NID, (National Institute of Technology, Ahmedabad, India). Peter Majanen, Professor Ronald Jones (Konstfack) och fil. dr Emma Stenström (Handelshögskolan) ansvarar för kursens genomförande.

Future Thinking and Trendspotting (hålls höst- eller vårterminer).
Quattroporte (Peter Majanen) håller i en sju veckors Masterkurs för studenter från KTH, Stockholms Universitet, KI och Handelshögskolan.

Future of Urban Living
En veckas kurs om de trender som kommer att dominera stadsutvecklingen de nästkommande 10, 20 och 50 åren. Den veckolånga kursen hålls tillsammans med studenter från KTH, Stockholms Universitet, Konstfack och NID deltar i kursen vid NID, (National Institute of Technology, Ahmedabad, India). Peter Majanen, Professor Ronald Jones (Konstfack) och fil. dr Emma Stenström (Handelshögskolan) ansvarade för kursens genomförande.

Trendspotter och Framtidsforskare
Vi tror att alla kan lära sig att bli en trendspotter och framtidsforskare. Quattroporte genomför utbildningar i Trendspotting och framtidsforskning i samarbete med SSES (Stockholm School of Entrepreneurship). Vi utbildar både inom ramen för högskoleutbildningar på Masters-nivå och i form av kortare företagskurser.

 

SSES – Internationell trendspotting i Indien:

Framtidens åldrande – transhumanism 2013

I was born human. But this was an accident of fate — a condition merely of time and place. I believe it’s something we have the power to change” Kevin Warwick, 2000

Vad händer i en värld där åldrandet inte längre är oundvikligt – och vi kan leva i 500 år? En framtid där vi kan förstärka och förändra våra mänskliga egenskaper. Möjligheterna att utvecklas på vetenskaplig väg kommer att bli allt större och framtidens människa kan komma att bli allt mindre mänsklig.

I årets kurs på NID studerade vi hur denna utveckling kommer att påverka framtidens kultur, värderingar, livsstil och teknologi. Kursen arrangerades som alltid tillsammans med SSES (Stockholm School of Entrepreneurship). Läs mer

Bloggen: Transhumanism

Framtidens Autenticitet 2012
För sjätte året i rad kommer vi att skicka en skara entreprenörstänkande elever till vår internationella trendspotting workshop i Ahmedabad, Indien.

Läs mer

Framtidens Död 2011
Döden är det ofrånkomliga slutet för oss alla. Eller är det inte det? Hur vill vi bli ihågkomna och kan vi designa vår egen död? Det var en del av de frågor som studerades 2011. Framtidens död var enligt studenterna något helt annat än dagens. Vi kunde se ett antal nya branscher som kommer att växa upp under de närmaste åren.

Framtidens Talang 2010
Talang blir allt viktigare enligt studenter och forskare medan allmän kunskap minskar i värde. Vi identifierade trender som kommer att vara viktiga i framtidens talangekonomi. Vilken talang kommer att vara central för att lyckas i arbetslivet och hur ska samhället organiseras? Behöver vi fler matematiker eller är det något annat som krävs i framtiden? De svenska och indiska ungdomarna hade olika syn men det fanns också intressanta slutsatser att dra. En sådan slutsats handlade om “soft talent”.

Framtidens Stad 2009
95% av all befolkningstillväxt kommer att ske i städer i snabbväxande länder utanför västvärlden. Ahmedabad är en sådan typstad enligt FN. Hur kommer framtidens snabbväxande stad se ut? Vilka funktioner kommer den att ha? Hur blir den attraktiv. Studenterna fick under ledning av Quattroporte och prof. Ronald Jones utveckla tre modeller av framtidens Ahmedabad år 2020, 2030 och 2050. Designerslums var ett intressant framtidsscenario.

För mer information om våra kurser på SSES, kontakta Peter Majanen,
e-post: peter.majanen@quattroporte.se, mobil 0735-460 465