Trendanalys

Varför uppstår en trend? Hur kommer den att utvecklas. Går den att påverka? Quattroporte kan se trender i ett mycket tidigt skede. Kommer de vara gynnsamma för dig?

På ett samhällsplan kan handla om nationalismens framväxt och antisemitismens återkomst. Eller kvinnornas revolution.

På ett annat plan kan det handla om handelsplatsernas och städernas utveckling i en tid där allt kan automatiseras. Vårdens förändring där behoven ständigt ökar samtidigt som vi är friskare än någonsin.

Hur och vad vi vill äta och vad vill vi konsumera förändras ständigt. Hälsotrenden är stark och lyxen attraherar oss fortfarande. Kommer detta också vara fallet 2025?

Oavsett om du har konsumenter, medborgare eller företag som dina ”kunder” kommer du att påverkas av nya trender. Det som är en liten rännil idag kan vara en ostoppbar tsunami i morgon. På samma sätt kan den starka vind lyfter dig framåt just nu vara svag pust om 5 år.

Om du är en aktör som vill driva på eller bromsa en utveckling så kan vi hjälpa till med det genom vår kompetens inom strategisk kommunikation och big data. Vi väljer dock att med omsorg dessa uppdrag – vi vill inte förändra världen på ett sätt som vi inte själv vill se.