Målgruppsanalys

Vilka målgrupper kommer att utveckla nya beteenden först? Går de att påverka?  Var finns möjligheterna. Med hjälp av konsument, kunddata kan vi utveckla den målgruppsmatris som bäst passar din verksamhet.

Quattroporte har också tagit fram en egen målgruppsmodell (ARTECH) som kan vara ett bekvämt sätt att göra en målgruppsanalys. Sedan 2005 har vi samlat på oss mer än en miljon intervjuer kopplade till dessa målgrupper.