Referenser

Hälso- och sjukvården är ett komplext nätverk av relationer, värderingar, politik, beteenden, forskning, teknik, ekonomi och förväntningar. Dessa verksamheter och processer befinner sig i en intensiv period av gränsöverskridande utveckling och förnyelse. De nya digitala och sociala medierna förändrar maktförhållandena mellan patienten och vårdpersonalen på ett radikalt sätt eftersom de är både centrala möjliggörare för nya arbetssätt inom vården och verktyg via vilka patienterna både kan delta och ta ansvar för sin egen vård.

För att kunna navigera rätt i denna komplexa miljö behöver såväl medborgarna som politiker och vårdpersonal kvalitetssäkrat stöd för sina bedömningar om framtiden. Quattroporte ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller att leverera sådan information, rörande relevanta trender och beteenden, och har även kompetensen att utifrån informationen lämna förslag på hur till exempel vårdorganisationer strategiskt ska förhålla sig till framtiden för att ständigt kunna utveckla och förbättra sin verksamhet.

Vården måste, precis som hockeyspelaren Wayne Gretzky uttryckte det ”The key to winning is getting first to where the puck is going next”, hänga med i matchen. Det är detta som Quattroporte hjälper oss med.

Håkan Eriksson

Professor emeritus, Karolinska Institutet

I säkerhetsbranschen, där jag arbetat och följt den snabba utveckling under de senaste två decennierna, är det otroligt viktigt att ligga i framkant och ha koll på vad framtidens konsument och samhällsmedborgare behöver för att känna sig trygga och välja vårt företag som leverantör av avancerade säkerhetssystem. Vilka trender kommer att påverka vårt erbjudande? Hur kan vi utveckla våra tjänster och produkter så att de blir attraktiva för framtida brukare?

Quattroporte har med hjälp av sin gränsöverskridande kompetens, kreativitet och egenutvecklade metoder för framtidsanalys och trendspotting, hjälpt Pacom att hålla sig i perfekt takt med framtiden. Att Quattroporte dessutom har ett makalöst nätverk och nära till skratt, gör att vilket allvarstyngt tekniskt projekt som helst också kan bli lättsamt och kul att arbeta sig igenom.

Magnus Jonsson

CEO, Pacom Security Systems

What sets Quattroporte apart is not that they forecast the future, but that with their commanding analysis they demonstrate which trends today will define tomorrow and why. By answering the why question, Quattroporte empowers you to instrumentalize the future in the present. It’s not magic, its hard work, deep analysis, wide-eyed realism, and the power of imagination that delivers forecasts that are strategic and reliable. In the end, Quattroporte has created an invaluable research tool which is precisely why we appointed Peter Majanen to teach Trendspotting & Future Thinking at the Stockholm School of Entrepreneurship.

Ronald Jones

Ph.D. Professor of Interdisciplinary Studies, The Experience Design Group Konstfack University College of Art, Craft and Design