Konceptutveckling

”To succeed, companies need to see innovation not as something special that only special people can do, but as something that can become routine and methodical, taking advantage of the capabilities of ordinary people” (A.G. Lafley and Ram Charan)

Det är ofta en dyr och komplicerad process att skapa något som verkligen fungerar på marknaden eller i samhället. Mycket utveckling drivs utan tanke på vad som verkligen kommer att fungera på något års sikt.
 Vi har utvecklat en process som framtidssäkrar dina innovationer. Quattroporte utvecklar framtidens koncept tillsammans med framtidens konsumenter. Framtidens koncept.

Vår process:

Vi har en process som vi vidareutvecklat under de senaste 15 åren. Ett samspel mellan det vackra, omedveten kreativitet, strategiskt tänkande och solid empri. Vår process består av tre steg:

1. Utveckling: Ditt framtida koncept bör hålla hög verkshöjd samtidigt som det möter centrala aktörers krav. Oavsett om ditt koncept är en stadsdel, produkt, tjänst, konstnärligt verk eller ideologi. Förfina, vidareutveckla eller utveckla från start tillsammans med oss. Vår designprocess utgår från de upplevda och konkreta behov som kommer att vara viktiga om något år. Allt baserat på solid empiri.

2. Simulering: Med hjälp av våra Avantgardister eller Big-Data kan vi utvärdera konceptets framtida potential. Simulera och utveckla iterativt till du hittar den optimala lösningen.

3. Värdering: Hur mycket mer kommer det nya konceptet vara värt i finansiella termer och hur mycket mer är det värt? Experimentell design och big data ger dig svaren

Handel

I ett 30-tal uppdrag sedan 2005 har vi fångat framtidens handel. Från intresset av mat, miljö och sedan lyx och hållbarhet. Under de senaste åren har det handlat mycket om den fysiska handelns möjligheter och den digitala revolutionen med butiksdöden. Vårt första uppdrag handlade om Bromma Blocks år 2005. Sedan dess har vi arbetat med många stora aktörer som KF-Fastigheter, NCC, ICA, IKEA och Unibail-Rodamco.

Stadsutveckling och boende

Stadens utveckling har kommit att bli ett alltmer laddat område. Så var det inte 2005. Då intresset för framtidens arkitektur, stadsplanering och design ännu slumrande.

För att skapa framtidens attraktiva områden har vi utvecklat ett 40-tal områden sedan starten. I centrala stadsmiljöer, kranskommuner, kommuner i gränslandet mellan glesbygd och junkspace.

Vi utvecklar en tydlig strategi och vision för ditt nya projekt – som gör det tydligt för kommunen, arkitekter, framtidens boende vad de kan förvänta sig.

De koncept som vi utvecklat har 25–35 procents högre värde och attraktivitet i jämförelse med andra likvärdiga projekt. Det går att skapa blandade, värdefulla och intressanta områden som kommer att uppskattas idag och om 100 år mitt i bostadsbristens tid.

Finans

Framtidens bank, framtidens attraktiva finansiella varumärke och digitala finansiella tjänster för 2020. Det är tre exempel på projekt som vi arbetat med. Den finansiella branschen förändras på ett sätt som liknar övrig retail. Varför ska vi välja de traditionella aktörerna när plattformbaserade internationella aktörer kan erbjuda oss samma tjänster konkurrenskraftiga priser. Vi har utvecklat koncept för att möta dessa utmaningar för flera av våra största finansiella varumärken.

Vård och hälsa

Vi har arbetat med utveckling av vård sedan med Stockholms läns landsting sedan 2008. Tillsammans med invånare och vårdpersonal bidragit till att förändra vårdkedjan. Så att vården kan möta den ökande efterfrågan på vård på ett effektivt och anpassat sätt.

Vi har även skrivit en bok i ämnet om framtidens vård för några år sedan.

Läs mer om boken Patient.nu på Studentlitteratur.

Kommunikation

Att utveckla effektiva kommunikationskoncept är en konst – men också en vetenskap. Baserat på den senaste kommunikationsforskningen har vi utvecklat effektiva kommunikationskoncept sedan 2005. Om du vill utveckla något som når din målgrupp, förändrar beteende samtidigt som du stärker ditt varumärke så ska du jobba med oss.

Projektexempel

Sedan starten hösten 2005 har vi genomfört mer än 100 framtidsprojekt. Här följer några exempel:

Framtidens utbildning och arbetsliv: Hur ser unga idag på sin framtid i yrkeslivet? Kommer det finnas någon som kan tänka sig att arbeta i fabrikerna, skogen eller i gruvan? Kommer någon att hjälpa oss på sjukhuset då vi blir gamla och sjuka?

Framtidens äldreliv: Bortom bridge och kafferep. Hur kommer äldre att vilja leva sina liv om 30 år? 

Framtidens sjukvårdskommunikation: Hur når man människor och får dem att förändra sin vårdkonsumtion i ett samhälle där nya medier blir allt mer dominerad?

Framtidens marknadsplats: Vilken typ av upplevelse kommer att vara lönsam imorgon? Arkitektur, design, varumärken och aktiviteter som inte känns som en traditionell galleria utan som en kreativ unik plats?

Framtidens turism: Hur attraherar och engagerar en organisation med fallande medlemsantal och en allt högre medelålder en ny generation aktiva och betalande medlemmar?
Framtidens varuhus och köpcenter: Hur kan varuhustypologin utvecklas så att den blir intressant för en kräsen och stilmedveten ungdomsgrupp? Vilken är den ekonomiska potentialen över tid?

Framtidens mobilkommunikation: Vilken typ av tjänster kommer konsumenten att efterfråga på 5-7 års tid i utvecklingsländer och på mogna marknader?

Framtidens stad: I en tid av landmärkes- och hållbarhetsfokus. Vad är det som verkligen kommer att sätta en stad på kartan tillsammans med Barcelona, Tokyo och New York?

Framtidens kommun: Vad kännetecknar kranskommunen som attraherar talang och kapital år 2030?

Framtidens mötesplats: Hur skapar man den bästa mötesplatsen i framtiden?

Framtidens Sverigebild: Hur ska besöksnäringen kommunicera en fokuserad bild av Sverige som ökar kännedomen och attraktionen för landet som resmål för att kunna ta en tydlig och konkurrenskraftig position på den internationella arenan?