Trendpanelen

För att hålla oss uppdaterade om kommande och pågående trender har Quattroporte skapat en egen internetpanel. Denna trendpanel, som vi kallar den, består av närmare 5 000 personer, där majoriteten är kvinnor och män i åldrarna 15-50 år.

Hälften av respondenterna bor i någon av Sveriges tre största städer och bildar vår ”Storstadspanel”. Den andra hälften bor i övriga landet och är följaktligen vår ”Sverigepanel”.

Med hjälp av trendpanelen håller vi oss ständigt uppdaterade och kan med hjälp av en stor ”frågebas”, som kontinuerligt fylls på, göra aktuella och relevanta framtidsanalyser inom områden som rör till exempel stadsutveckling, näringsliv, kultur, politik, kommunikation och samhällsfrågor.

Vi lägger ibland upp delar av vissa analyser och rapporter här på vår hemsida så att så många som möjligt kan ta del av det arbete vi bedriver på Quattroporte.

Är du intresserad av att vara med i vår trendpanel och hålla koll på ”läget” nu och i framtiden? Fyll i formuläret nedan så deltar du i kommande undersökningar (som skickas ut via e-post). Alla svar i undersökningarna är anonyma. Om du har några frågor, skicka ett mejl till 2027@quattroporte.se.