Avantgardisterna

Avantgardisterna är en grupp i samhället som ligger 6-10 år före den stora massan. Det är de som först anammar nya trender som attityder, smaker och beteenden, oavsett om det gäller boende, upplevelser eller konsumtion. De går ibland emot strömmen, är politiskt inkorrekta och kan vara lätt motbjudande för den stora majoriteten, med ibland provocerande ställningstaganden och beteenden.

Vi har identifierat Avantgardisterna genom att studera värderingsförändringar. Trenden går mot ett visst håll och Avantgardisterna ligger först. Quattroporte har gjort studier av Avantgardister i mer än 30 länder och har en mycket ingående kunskap om var det går att hitta Avantgardister i Sverige. Vi bjuder in dem till konceptutveckling, utvärdering av idéer och identifiering av nya trender. Vi når dem också via våra panelundersökningar.

Med hjälp av Avantgardisterna kunde vi exempelvis identifiera trender som andlighet, nyromantik och luxurytrenden långt före det att det blivit mainstream. Det har gett våra kunder möjlighet att utveckla produkter och tjänster långt innan konkurrenterna.

Det senaste tre åren har vi jobbat med Avantgardister i framtidsprojekt för exempelvis ICA, Swedbank, Absolut Vodka, Svenska Turistföreningen, Wallenstam, Swedavia och Svenska kyrkan.

Vad kännetecknar Avantgardisterna?

1. De har mycket förändringsbenägna värderingar en experimentell livsstil och är intresserade av kulturella upplevelser i gränslandet.
2. De är mycket skickliga nätverksbyggare och vill utveckla andra människors talanger såväl som sina egna styrkor.
3. De är skeptiskt inställda till accepterade sanningar och är ofta politiskt inkorrekta.
4. De är exempelvis skeptiskt inställda till den globala uppvärmningen, ser inte jämställdhet som ett problem vill gärna förbättra sitt utseende och förmågor genom estetisk kirurgi och kemisk doping.

Demografiska variabler som ålder, kön och utbildning har ingen betydelse när det gäller Avantgardister. De kan vara allt från 15 till 75 år, med en genomsnittsålder på ungefär 38 år.