Inka

Omvärldsanalys

Inka är en omvärldsanalystjänst som fångar allt som skrivs om en trend eller en aktör på internet och omvandlar detta skrivna till ett index. Inka kan styras mot hela internet, mot sociala medier och mot specifika domäner. Intutiva dashboards gör det möjligt att följa komplexa skeenden.