Artech

Värderingsanalys

Konstens funktion är att estetisera dåtiden och lyfta fram det vi har att vänta av framtiden”
(McLuhan, 1964). McLuhan trodde att konsten kunde hjälpa oss att se framtiden. Vi vill hjälpa dig att se de trender som kommer att påverka samhället, ditt företag och dig själv under de närmaste åren. På Quattroporte kan vi hjälpa dig att använda trendanalyser som ett strategiskt verktyg för din utveckling. Vi identifierar framtidens trender och målgrupper i ett tidigt skede genom nära research.

Quattroporte har utvecklat en värderingsanalystjänst Artech. Quattroporte har framgångsrikt använt Artech i ett 100-tal projekt.

 Typ av frågor som Artech kan besvara: Vilka värderingar blir viktiga i framtidens samhälle? Är större transparens med samkörning av patientdata acceptabelt för framtidens patienter?