Konceptutveckling

”To succeed, companies need to see innovation not as something special that only special people can do, but as something that can become routine and methodical, taking advantage of the capabilities of ordinary people” (A.G. Lafley and Ram Charan)Det är ofta en dyr och komplicerad process att skapa något som verkligen fungerar på marknaden. Mycket utveckling drivs utan tanke på vad som verkligen kommer att fungera på något års sikt.
 Vi har utvecklat en process som framtidssäkrar dina innovationer. Quattroporte utvecklar framtidens koncept tillsammans med framtidens konsumenter. Framtidens koncept.

Exempel på projekt:

Sedan starten hösten 2005 har vi genomfört mer än 100 framtidsprojekt. Här följer några exempel:

Framtidens utbildning och arbetsliv: Hur ser unga idag på sin framtid i yrkeslivet? Kommer det finnas någon som kan tänka sig att arbeta i fabrikerna, skogen eller i gruvan? Kommer någon att hjälpa oss på sjukhuset då vi blir gamla och sjuka? Exempel på projekt vi varit inblandade i finner ni här!

Framtidens äldreliv: Bortom bridge och kafferep. Hur kommer äldre att vilja leva sina liv om 30 år? Exempel på projekt vi varit inblandade i finner ni här!

Framtidens sjukvårdskommunikation: Hur når man människor och får dem att förändra sin vårdkonsumtion i ett samhälle där nya medier blir allt mer dominerand?

Framtidens marknadsplats: Vilken typ av upplevelse kommer att vara lönsam imorgon? Arkitektur, design, varumärken och aktiviteter som inte känns som en traditionell galleria utan som en kreativ unik plats? Exempel på projekt vi varit inblandade i finner ni här!

Framtidens turism: Hur attraherar och engagerar en organisation med fallande medlemsantal och en allt högre medelålder en ny generation aktiva och betalande medlemmar? Exempel på projekt vi varit inblandade i finner ni här!

Framtidens varuhus: Hur kan varuhustypologin utvecklas så att den blir intressant för en kräsen och stilmedveten ungdomsgrupp? Vilken är den ekonomiska potentialen över tid?

Framtidens mobilkommunikation: Vilken typ av tjänster kommer konsumenten att efterfråga på 5-7 års tid i utvecklingsländer och på mogna marknader?

Framtidens stad: I en tid av landmärkes- och hållbarhetsfokus. Vad är det som verkligen kommer att sätta en stad på kartan tillsammans med Barcelona, Tokyo och New York?

Framtidens kommun: Vad kännetecknar kranskommunen som attraherar talang och kapital år 2030?

Framtidens mötesplats: Hur skapar man den bästa mötesplatsen i framtiden?

Framtidens Sverigebild: Hur ska besöksnäringen kommunicera en fokuserad bild av Sverige som ökar kännedomen och attraktionen för landet som resmål för att kunna ta en tydlig och konkurrenskraftig position på den internationella arenan?