Trend

Svenska

En trend är en förändringsprocess som stimulerar till samhälls- eller produktutveckling och även i vissa fall även resulterar i nya innovationer.

Quattroporte har utvecklat en egen metod baserad på värderingsforskning som gör att vi med god validitet kan förutsäga framtiden med hjälp av det grundliga trendutvecklingsarbete vi på olika sätt bedriver dagligen. Det kan handla om studier med kvalitativ och kvantitativ research, statistisk analys, såväl som resor till olika trendhubbar runt om i världen och seminarier.
Under denna flik har vi samlat våra tjänster relaterade till trender. För att nämna några;

  • Inspirerande och skräddarsydda trendresor
  • Kvalitativ, mångfacetterad och unik trendforskning.
  • Högaktuella och engagerande trendseminarier
  • En egenrekryterad och noggrant utvärderad Trendpanel 2024
  • Vi sammanställer och publicerar också veckobaserade och färska trendnyheter i QP-kollen.
  • I vårt högexplosiva trendlaboratorium testar vi kontinuerligt våra trendhypoteser i verkligheten.

Välkommen att glänta på dörren till framtiden tillsammans med oss!
 

Quattroporte Konsult AB | Repslagargatan 17B | 118 46 Stockholm | E-post: info@quattroporte.se | Telefon: 0735-430 030

Copyright © Quattroporte. Powered by Internetlabbet. Design by Formlig Design.