Resurscentrum

Quattroporte i det offentliga rummet

Svenska

Vi har under våra sju framgångsrika år som företag figurerat i olika offentliga sammanhang. Skrivit rapporter och böcker. Blivit citerade, fotograferade, intervjuade och filmade. Under denna flik hittar ni som är nyfikna på oss, mer om vad som sägs av oss och om oss. Expertutlåtanden, artiklar och rapporter etc från tv, radio och tidningar. Stora som små. Media skall aldrig underskattas.

För att jämna ut balansen lägger vi ut några mindre rapporter vi gjort, baserade på undersökningar i vår egen Trendpanel 2024. Vi fyller på efterhand, allt eftersom arbetet på trendbyrån fortskrider. Vi har framtiden i fokus – varje dag.
 

Quattroporte Konsult AB | Repslagargatan 17B | 118 46 Stockholm | E-post: info@quattroporte.se | Telefon: 0735-430 030

Copyright © Quattroporte. Powered by Internetlabbet. Design by Formlig Design.